výroba našeho piva

Samotné vaření piva dělíme na pět částí:

vystírání

zapařování

rmutování

scezování

chmelovar

Dále následuje:

hlavní kvašení

dokvašování

stáčení do KEG sudů a PET lahví

Vystírání:

Na začátku samotné výroby piva se rozemele slad, který se následně smíchá s vodou.

V této fázi začne působit enzym, který vytváří správné pH (kyselost) vystírky.

Směs a množství použitých sladů pokládá základ pro charakter, barvu a stupňovitost hotového piva.

Zapařování:

Zapařování je zahřátí vystírky na 51°C, při této teplotě se štěpí bílkoviny.

Rmutování:

Během procesu přečerpáváme části díla, které zahříváme na tzv. cukrotvorné teploty 60 až 65°C a 70 až 75°C. Během kterých se aktivují enzymy, které štěpí škroby na cukry. Dokonalé zcukření zjistíme tzv. jódovou zkouškou a následné rmut povaříme. V případě dvou rmutového vaření proces zopakujeme.

Scezování:

Účelem scezování je oddělit nerozpustné části pluchy tzv. mláto od čiré sladiny, následně horkou vodou vysladíme zbytků cukrů z mláta. Vzniká sladká tekutina zvaná sladina.

Chmelovar:

Chmelovar je proces, kdy je sladina uvedena do varu po dobu minimálně 90 minut. Během této doby se do sladiny přidává důležitá surovina – granulovaný chmel. Ze sladiny se stává mladina.

Každý druh našeho piva, je chmelen v několika dávkách z českých chmelových odrůd. Nejvyšší podíl dané odrůdy určuje charakter piva a propůjčuje mu své jméno.

Po ukončení chmelovaru se mladina načerpá do vířivé kádě, kde se usadí chmelové kaly, dále se mladina zchladí na zákvasnou teplotu 7 až 9°C.

Hlavní kvašení:

Hlavní kvašení probíhá v otevřených nerezových kádích na spilce. Várečné kvasinky přidané do provzdušněné mladiny se živí cukry, produkující alkohol a kysličník uhličitý.

Po dosaženém stupni prokvašení vzniká mladé pivo.

Dokvašování:

Dokvašování probíhá v uzavřených nádobách – tancích. Pivo se přirozeně nasycuje kysličníkem uhličitým, který nemá kam unikat.

Pivo zraje, nabývá na plnosti – chlebnatosti. Chuť se zjemňuje a zakulacuje.

Stáčení do KEG sudů a PET lahví:

Hotové pivo se stáčí do KEG sudů a PET lahví.